(1)
Vilanou i Torrano, C. La Trilogia autobiogràfica Del Professor Octavi Fullat: Quan La Confessió Esdevé memòria pedagògica. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 503-570.