(1)
Sprünker, J. La Comunitat Parc Arqueològic Mines De Gavà Promou Una Educació En I mitjançant El Patrimoni. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 487-501.