(1)
Pujol i Subirà, M. A. Models d’interpretació De La cançó Tradicional Catalana Feta Pels Mestres Especialistes De Música a l’escola primària. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 471-485.