(1)
Salvador Peyrón, B. Procés De Planificació I Avaluació En Una Aula De P4 d’una Escola Pública De primària a Anglaterra. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 459-469.