(1)
Barrera Corominas, A. Primeres Passes Vers l’avaluació De La transferència De La formació: Reflexions Per a Iniciar La Recerca. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 449-458.