(1)
García i Farrero, J. Quan El Camí Esdevé Pensament: Cap a Una Pedagogia Itinerant. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 393-413.