(1)
Jiménez Abadías, Óscar A. El Sentit pedagògic Del <i>geni</i>: Entre La dissonància I La <i>voluntat De poder</I>. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 377-391.