(1)
Sarramona i López, J. La Llei d’educació De Catalunya. Dimensió política I Oportunitat pedagògica. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 349-361.