(1)
Guilera Rico, L. Codina, Maria Teresa. <i>Educar En Temps difĂ­cils: Escola Talitha, 1956-1974</I>. Vic: Eumo, 2007. Rev. catalana pedagog. 2009, 6, 411-419.