(1)
Marimon i Martí, M. El Fòrum De Discussió Com a Espai d’interacció Educativa En Entorns Semipresencials O a distància. Rev. catalana pedagog. 2009, 6, 315-327.