(1)
Martínez Usarralde, M. J. Prats, Joaquim; Raventós, Francesc (dir.). <i>Els Sistemes Educatius Europeus, Crisi O transformació?</I> Barcelona: La Caixa, 2005 (Estudis Socials; 18). Rev. catalana pedagog. 2008, 5, 425-427.