(1)
Vilanou i Torrano, C. Mohedano, Fabian; Pont Clemente, Joan-Francesc. <i>Joves Escoltes I francmaçons adults</I>. Barcelona: Clavell Cultura: Fundació Ferrer I Guàrdia, 2007. Rev. catalana pedagog. 2008, 5, 399-405.