(1)
Carrillo Flores, I. El Sentir De La Reflexió ètica: Imaginar I Viure Els Valors. Rev. catalana pedagog. 2008, 5, 145-161.