(1)
Serra i Jubany, Àngel. La Construcció Narrativa De La Identitat En l’adolescència. Rev. catalana pedagog. 2008, 5, 113-130.