(1)
Casas Casals, L. Retrobant El Sentit Humà Del Paisatge Natural. Rev. catalana pedagog. 2008, 5, 77-98.