(1)
Burset Burillo, S. La Transgressió En La Representació plàstica: Una Mirada estàtica a l’estètica : Una Revisió a La didàctica De l’educació Visual I plàstica. Rev. catalana pedagog. 2008, 5, 63-75.