(1)
Solé i Salas, L. Els Baixos Obstinats En La pràctica Musical a l’escola : Una Proposta metodològica. Rev. catalana pedagog. 2008, 5, 33-49.