(1)
Collelldemont Pujadas, E. Els Espais I Els Temps En l’educació estètica. Rev. catalana pedagog. 2008, 5, 15-32.