(1)
Llorca i Arimany, A. El Destí De l’educació Civicomoral O l’enginyeria Psicosocioeducativa (una Reflexió Filosoficopersonalista Sobre La Praxi Educativa). Rev. catalana pedagog. 2008, 5, 211-232.