(1)
Vilanou i Torrano, C. Galí I Herrera, Jordi. <i>Les Ganes d’aprendre : Lectures, Reflexions I experiències d’un mestre</I>. Barcelona: Pòrtic: Barcelonesa d’edicions, 2005. Rev. catalana pedagog. 2007, 4, 384-389.