(1)
Bonil Gargallo, J.; Pujol Villalonga, R. M. El Paradigma De La Complexitat: Un Marc Per a Orientar l’activitat científica Escolar. Rev. catalana pedagog. 2007, 4, 43-58.