(1)
Moreno Marimón, M.; Hernández Mayor, J.; Sastre Vilarrasa, G.; González Castellví, A. Relacions Interpersonals, Educació Moral I Prevenció De La violència Contra Les Dones. Rev. catalana pedagog. 2005, 3, 195-216.