(1)
Guilera Rico, L. "Pau Vila: L’esperit De La terra", De Joan Tort I Donada. Rev. catalana pedagog. 2005, 3, 422-426.