(1)
Guereña, J.-L. La Universitat a França: Realitats, Problemes, Transformacions. Rev. catalana pedagog. 2005, 3, 393-403.