(1)
Teixidó i Planas, M. Pedagogia necessària a l’escola, a La família, a La Societat. Rev. catalana pedagog. 2005, 3, 267-285.