(1)
Planella i Ribera, J. Presentació. Rev. catalana pedagog. 2004, 2, 11.