(1)
Salinas Fuentes, H. Sobre El Fet De Pensar I l’acció pedagògica. Rev. catalana pedagog. 2004, 2, 235-252.