(1)
Gros Salvat, B. De La cibernètica clàssica a La Cibercultura. Rev. catalana pedagog. 2004, 2, 99-111.