(1)
Planella i Ribera, J. Bibliografia Especialitzada. Rev. catalana pedagog. 2004, 2, 93-96.