(1)
Planella i Ribera, J. Fonaments Per a Una Pedagogia De l’acompanyament En La Praxi De l’educació Social. Rev. catalana pedagog. 2004, 2, 13-33.