(1)
Fullat i Genís, O. Les Ciències De l’educació Com ciències Socials. Rev. catalana pedagog. 2003, 1, 189-197.