(1)
Macia Bordalba, M. Acollida, Comunicació I Participació De Les famílies d’origen Estranger: Llums I Ombres De La Relació família-Escola. Rev. catalana pedagog. 2023, 24, 17-36.