(1)
Mallart i Navarra, J.; Mallart-Solaz, A. Observació, Discerniment I Acció En Una Ecopedagogia Per a l’Antropocè. Rev. catalana pedagog. 2023, 24, 87-101.