(1)
Mayoral Ambròs, N.; Ambrós-Pallarés, A. L’aprenentatge a l’aire Lliure a Educació Infantil I primària a Catalunya. Rev. catalana pedagog. 2023, 24, 37-54.