(1)
de la Fuente Castelló, R. M. Una Ciutat inteŀligent Per a Un món més Sostenible: Transformació Educativa Des De La pràctica a l’aula. Rev. catalana pedagog. 2023, 23, 44-62.