(1)
Buxarrais Estrada, M. R.; Fontán de Bedout, L.; Ortega González, E.; Mellen i Vinagre, T. Ètica En Temps De pandèmia: Un Estudi Exploratori Dels Valors, Les Actituds I Els hàbits cívics De La Ciutadania De Catalunya Davant La Crisi De La COVID-19. Rev. catalana pedagog. 2022, 22, 3-15.