(1)
Pumar Beltrán, N.; Guitart i Aced, R. El Màster d’Estudis De Dones, Gènere I Ciutadania: La Seva Significació Per Als Estudis De gènere a Catalunya. Rev. catalana pedagog. 2021, 21, 59-70.