(1)
Rajadell Puiggròs, N.; Aneas Álvarez, A.; Méndez Ulrich, J. L.; Ferré Tobaruela, M. Balanç De Deu Anys Del pràcticum De Pedagogia a La Universitat De Barcelona. Rev. catalana pedagog. 2021, 19, 3-23.