(1)
Fuertes-Alpiste, M. La Creació De Relats Digitals Com a Activitat De Reflexió Professionalitzadora I d’autoconeixement En l’itinerari Del pràcticum. Rev. catalana pedagog. 2021, 19, 39-50.