(1)
Puig Rovira, J. M. L’educació és política. Rev. catalana pedagog. 2019, 15, 199-202.