(1)
Domingo, A.; Bayona-i-Carrasco, J. Resultats Escolars I Immigració a Catalunya, 2011-2016: Anàlisi Demoespacial. Rev. catalana pedagog. 2019, 15, 89-116.