(1)
Durán, C.; Ribas, T. Dues Mirades a l’ensenyament De La gramàtica a l’escola obligatòria: La Perspectiva Dels Docents I La Dels Alumnes. Rev. catalana pedagog. 2019, 15, 41-62.