(1)
Sarramona López, J. Pedagogia, Ara. Aplicació a La Societat Catalana. Rev. catalana pedagog. 2018, 13, 219-222.