(1)
Garcia Sevilla, L.; Garcia Higón, G. Immigració, Immersió En Català I Rendiment Escolar: Dos Estudis Revisats. Rev. catalana pedagog. 2018, 13, 195-215.