(1)
Bisquerra Alzina, R. Educació Emocional: De La Recerca a La pràctica Fonamentada. Rev. catalana pedagog. 2018, 13, 145-171.