(1)
García i Gracia, M. L’acompanyament a Les Transicions Educatives Com a política Contra l’abandonament Escolar Prematur I Millora De l’èxit. Rev. catalana pedagog. 2016, 10, 33-45.