(1)
Teixidó i Planas, M. Nota Del President De La Societat Catalana De Pedagogia. Rev. catalana pedagog. 2015, 8, 114-115.