[1]
Teixidó i Planas, M. 2012. Sistema pedagògic i competències bàsiques. Revista Catalana de Pedagogia. 7, (Jan. 2012), 213–248.