[1]
Saballs Teixidó, J. 2012. "Aprendre a aprendre" a l’escola i a l’institut. Desenvolupament de la competència d’"aprendre a aprendre" a l’educació obligatòria. Revista Catalana de Pedagogia. 7, (Jan. 2012), 137–162.