[1]
Estebanell Minguell, M. and Ferrés Font, J. 2012. Competència per al tractament de la informació i competència digital. Revista Catalana de Pedagogia. 7, (Jan. 2012), 99–111.